• Affärsrådgivning

  • Affärsrådgivning

Funderar du på att starta företag, utveckla verksamheten eller börjar tiden närma sig för generationsväxling. Vi kan bland annat bistå med analyser och värderingar, rådgivning i omstrukturerings- och finansieringsfrågor.

Här är några exempel på områden där du kan få erfaren hjälp:

  • Bolagsbildningar
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Genomlysning av ekonomifunktionen
  • Generationsskifte och företagsvärderingar
  • Rådgivning vid fusion, emission och likvidation
  • Värdering i samband med köp och försäljning av företag