• Redovisning

 • Redovisning

Har du svårt att få tiden att räcka till? Tillhör du dem som tycker redovisningen tar mycket och onödig tid? Kan du förlita dig på att redovisningen i ditt bolag uppfyller gällandelagstiftning, normgivning och praxis? Låt oss ta hand om den biten så kan du lägga hela din energi på din verksamhet, det som du är bra på så ser vi till att våra tjänster är upprättade enligt lag och god redovisningssed. Vi har stor erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningar och såväl lönehantering.

Vill Du göra jobbet själv, låt oss vara ditt bollplank – vi kan ge stöd i form av rådgivning och kvalitetssäkring. Inom tjänsten redovisning tillhandahåller vi bland annat:

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Löneadministration
 • Avstämningar
 • Skattedeklarationer
 • Månadsrapportering
 • Årsbokslut
 • Delårsbokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning

Oavsett storlek på ditt bolag så krävs det en väl fungerande ekonomihantering, rutiner som säkerställer att lagar och regler följs. Som redovisningskonsulter ser vi till att hjälpa er med detta och strävar efter ett nära samarbete med våra kunder, baserat på de önskemål som finns.